DMG geeft het goede voorbeeld met inzet LZV


Lean_and_Green_Award_DMGDe Mandemakers Groep (DMG) is als grote internationale en innovatieve retail-organisatie gespecialiseerd in de verkoop, bezorging en montage van keukens, meubelen en sanitair. Deze producten worden via verschillende merken en verkoopformules op de markt gebracht. In Nederland is DMG marktleider en het bedrijf heeft de ambitie om zowel nationaal als internationaal verder uit te breiden.

Het reduceren van CO2-uitstoot is één van de speerpunten binnen het duurzaamheidbeleid van de Nederlandse overheid. Om de doelstelling van 20 procent CO2-reductie te realiseren, heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het innovatieprogramma Duurzame Logistiek opgezet. Dit programma wordt geleid door Connekt en is er op gericht om koplopers in de logistiek te ondersteunen bij het realiseren van significante CO2-reducties binnen hun bedrijf.

DMG is door de logistieke belangenvereniging EVO benaderd om deel te nemen aan dit innovatieproject en was direct enthousiast over dit initiatief. Er werd besloten om in te gaan op de uitnodiging en een plan te ontwikkelen om de CO2-uitstoot binnen de logistieke
activiteiten drastisch te reduceren. Er is voor dit project allereerst gekeken naar de verbetermogelijkheden bij de distributie van keukens, aangezien dit de grootste van de drie divisies is.

“De overheid was op zoek naar bedrijven die een kartrekkersrol wilden spelen binnen Nederland”, licht Olav van Berkel, logistiek manager DMG, toe. “We zijn al langer bezig met plannen op het gebied van duurzaamheid en dit initiatief heeft ons de prikkel gegeven om door te pakken. Het feit dat de regelgeving omtrent het vervoer met de Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinatie (LZV) in Nederland op dat moment nog niet rond was heeft ons niet afgeschrikt. We hebben besloten om, vooruitlopend op deze regelgeving, al twee LZV’s aan te schaffen. We hebben altijd het volste vertrouwen gehad in onze plannen en de toekomst van de LZV in Nederland. Als marktleider hebben wij de verantwoordelijkheid
om een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu. Door gebruik te maken van een LZV zijn wij in staat om goederen nog meer maatschappelijk verantwoord te transporteren.”

Heldere ambitie
DMG heeft zichzelf een helder doel gesteld; uiterlijk in 2016 moet de CO2-uitstoot met 20% zijn gereduceerd. De gehele organisatie steunt deze ambitie en zet zich in om deze doelstelling te realiseren. Op basis van een studie naar de verbetermogelijkheden is een projectplan opgesteld waarin diverse maatregelen zijn opgenomen om het gewenste resultaat te bereiken. Het rijgedrag van de chauffeurs wordt aangepast, er wordt frequenter preventief onderhoud gepleegd en CO2-reductie van het gehele vrachtwagenpark dient te worden teruggedrongen. Om de effecten van de voorgenomen CO2-reductiemaatregelen aan te tonen, heeft DMG een nulmeting verricht. Dit biedt haar de mogelijkheid om tijdens het proces te beoordelen of de doelstellingen worden gerealiseerd en bij te sturen indien noodzakelijk.

Efficiëntere logistieke activiteiten
DMG levert zowel nationaal als internationaal. De levering in Nederland geschiedt vanuit het distributiecentrum in Waalwijk. Voor de levering in het Noordelijke deel van Nederland wordt
gebruik gemaakt van een steunpunt in Hoogeveen. Vanuit Waalwijk worden de keukens getransporteerd naar Hoogeveen en hier worden de opleggers losgekoppeld en ingezet voor het transport naar de klant.

Per jaar worden er ruim 33.000 keukens en 140.000 pallets
ontvangen en opgeslagen in het distributiecentrum van DMG. Een intensief logistiek proces waarbij per dag vier vrachtwagens heen en weer pendelen tussen Hoogeveen en Waalwijk.

Het optimaliseren van dit logistieke proces was een belangrijk aandachtspunt. “We waren ervan overtuigd dat dit beter kon”, aldus Van Berkel. “Het idee ontstond om een Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinatie in te zetten, zodat we tweemaal zoveel goederen per keer kunnen vervoeren, zonder dat het brandstofverbruik veel toeneemt. We zijn daarom gaan inventariseren wat er op de markt beschikbaar was en in hoeverre dit aansluit bij ons eisenpakket. We hebben met verschillende leveranciers gesproken over de technische haalbaarheid van onze plannen en wat de beste oplossing zou zijn. In samenwerking met Ruttchen Waalwijk en Carbouw is vervolgens de beste transportoplossing gevonden in de
vorm van een LZV.”

De LZV met een totale lengte van 25,25 meter is een truck die maar liefst twee opleggers van elk 10,6 meter tegelijk kan vervoeren. Doordat de LZV meer vracht kan vervoeren dan een normale vrachtwagencombinatie en het brandstofverbruik hierbij nauwelijks stijgt, wordt het totale brandstofverbruik binnen het logistiek proces met wel 30% verminderd.

Aanpassen van de interne organisatie
Om de LZV in te kunnen zetten, waren maar weinig aanpassingen in de organisatie nodig. “Een aantal medewerkers is opgeleid om met de LZV te rijden en in Hoogeveen zijn de medewerkers vooraf geïnstrueerd, omdat ze met een iets ander voertuig op pad moeten.
Verder zijn er weinig veranderingen nodig geweest om aan de slag te kunnen gaan”, vervolgt Van Berkel. “Het viel echt heel erg mee. We hebben verder nog wat kleine dingen moeten veranderen in de planning, maar niet veel.”

Naast de opleiding om met de LZV te mogen rijden, leert DMG chauffeurs ook om zuiniger te rijden. Zij krijgen training in Het Nieuwe Rijden en op basis van de registratie van de boardcomputer worden de chauffeurs gecoacht om hun rijgedrag te verbeteren. De nieuwe rijstijl leidt tot minder brandstofverbruik en hiermee wordt de CO2-uitstoot beperkt.

lzv_small

Ook in de onderhoudsplanning zijn verbetering aangebracht die leiden tot brandstofbesparing. De bandenspanning wordt wekelijks gecontroleerd en ieder kwartaal wordt de fysieke staat van de banden onderzocht. Indien noodzakelijk worden de banden vervangen. Ook worden frequent de spoilers van de LZV en andere vrachtwagens afgesteld zodat de vrachtwagencombinaties zo min mogelijk weerstand heeft.

“Wij zijn de eerste retailer in de woningbranche die gebruikmaakt van een LZV”, stelt Van Berkel. “De LZV wordt dagelijks ingezet voor het transport van naar het steunpunt Hoogeveen. ’s Middags rijdt de LZV met twee cityopleggers naar Hoogeveen. Na het afzetten van de een oplegger rijdt de chauffeur met de andere oplegger een route om keukens af te leveren bij klanten in de regio Hoogeveen. Na de route koppelt de chauffeur weer een lege cityoplegger aan en rijdt hiermee vervolgens terug naar Waalwijk.“

Lean & Green
DMG zet de LZV in eerste instantie enkel in voor het transport van keukens, maar er zijn wel plannen om dit in de toekomst verder uit te breiden. De eerste prioriteit van de organisatie is echter het realiseren van de CO2-reductiedoelstelling. Op basis van de ervaring die wordt opgedaan tijdens dit proces, zal worden besloten of de LZV ook effectief kan worden ingezet voor andere bedrijfsonderdelen.

“Zeker voor meubelen en het bevoorraden van winkels zou de inzet van een LZV erg geschikt zijn”, aldus Van Berkel. “We willen echter inzichtelijk maken wat de resultaten zijn wat betreft brandstofverbruik en CO2-reductie voordat we aan een volgende stap gaan beginnen. Het plan van aanpak dat we ontwikkeld hebben is onafhankelijk beoordeeld door TNO en we hebben deze test goed doorstaan. Hiervoor ontvingen wij de Lean & Green Award. Er isdoor de hele organisatie hard gewerkt aan het realiseren van dit project en ik ben ervan overtuigd dat deze inspanningen een goed resultaat zullen opleveren.”

Lean-and-Green-Logo_1
Als er een les is die Olav van Berkel geleerd heeft van het project is het dat zij nog eerder hadden moeten kiezen voor de aanpak. “De inzet van een LZV levert ons direct grote voordelen op”, vervolgt Van Berkel. “Je kunt grote voorraden in één keer vervoeren en
daarmee bespaar je zeer veel kosten. We bevoorraden bijvoorbeeld ook showrooms en eens in de zoveel tijd worden de collecties vernieuwd. Alle keukens in de showroom worden dan vervangen. Vroeger moest er dan een aantal keren op en neer worden gereden
om een showrooms te bevoorraden met zo’n veertig nieuwe keukens, nu kunnen we de lading in één keer mee nemen. Dat is goedkoper, veel eenvoudiger te plannen en beter voor het milieu. Er zitten eigenlijk alleen maar voordelen aan deze aanpak.”

Lees meer | Nieuws